Documents

Moció APROVADA pel Ple de Calafell del dia 2 de maig de 2017.

Vots a favor: 20

CUP (2), PSC (5), CiU (5), PP (2), UAM (2), ERC (2), C's (1), regidor no adscrit.

Vots en contra: 0

 

Abstencions: 0

 

 

Moció APROVADA pel Ple de Calafell del dia 6 de març de 2017.

Vots a favor: 20

CUP (2), PSC (5), PP (2), C's (1) CiU (5), UAM (2), ERC (2), regidor no adscrit.

Vots en contra: 0

 

Abstencions: 0

 

 

Moció APROVADA pel Ple de Calafell del dia 12 de desembre de 2016.

Vots a favor: 12

CUP (2), CiU (5), UAM (2), ERC (2), regidor no adscrit.

Vots en contra: 3

PP (2), C's (1).

Abstencions: 5

PSC (5).

 

 

Moció APROVADA pel Ple de Calafell del dia 12 de desembre de 2016.

Vots a favor: 20

CUP (2), PSC (5), CiU (5), UAM (2), ERC (2), PP (2), C's (1), regidor no adscrit.

Vots en contra: 0

 

Abstencions: 0

 

 

En el proper ple es debatran les ordenances fiscals per l’any vinent. Des de la CUP hem treballat a fons el tema i us presentem una versió abreujada de les nostres propostes englobades en 4 eixos. Podeu consultar-les en més detall al nostre web: cup.calafell.cat.

Ajudar a qui realment ho necessita

Plantegem ampliar l’abast de les tarifes socials reduïdes dels principals serveis públics com ara aigua, escombraries, transport urbà i escolar, escoles bressol i casals d’estiu, el complex esportiu Vilarenc o els serveis de teleassistència. També apostem per recuperar un 0,1% de l’IBI i destinar-lo íntegrament (200.000€) a subvencionar aquest impost a les famílies amb dificultats econòmiques.

Que qui més té més pagui

Defensem l’augment de l’IBI del 10% dels immobles de característiques especials de més valor (grans superfícies, etc.) al màxim legal i fer efectiu definitivament el recàrrec del 50% d’aquest impost als pisos buits mitjançant l’aprovació abans de finals d’any d’un reglament que en reguli la detecció.

Així mateix, considerem necessari augmentar als màxims legals l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE). Aquest impost només el paguen les empreses que facturen més d’1M€, i la mesura suposaria un increment d’ingressos d’uns 80.000€. Finalment, s’ha de gravar els caixers automàtics amb una nova taxa per ocupació de la via pública.

Ecologisme i sostenibilitat

Proposem mesures per avançar cap a una economia verda i responsable. Per exemple, introduint en el rebut de les escombraries una part variable en funció dels nivells de reciclatge dels barris o eliminant els consums mínims de l’aigua i pagant pel consum real per tal de fomentar l’estalvi. Paral·lelament, apostem per bonificar els habitatges eficients o en els que s’hi realitzin obres d’estalvi energètic, energies renovables o recollida i reaprofitament de l’aigua. Pel que fa als vehicles, creiem convenient bonificar els energèticament eficients i de baix consum.

Cuidar el poble i fomentar l’economia local

En aquest eix plantegem dues grans línies d’intervenció. Per un costat, bonificar els habitatges que realitzin obres de supressió de barreres arquitectòniques o instal·lació d’ascensors, la neteja i tancament de solars o les rehabilitacions de façanes i d’immobles de més de 50 anys d’antiguitat. Per l’altre, bonificar les entitats sense ànim de lucre i els petits comerços i empreses que facin reformes de modernització i millora d’aparadors, aquelles que generin ocupació estable o les que s’instal·lin al Parc Empresarial.

Pàgines