Moció per a la promoció d'horts urbans a Calafell

Moció APROVADA pel Ple de Calafell del dia 5 de juny de 2017.

Vots a favor: 20

CUP (2), PSC (5), CiU (6), PP (2), UAM (2), ERC (2), regidor no adscrit Jesús Benedicto

Vots en contra: 0

 

Abstencions: 1

C's (1).