Documents

Moció APROVADA pel Ple de Calafell del dia 1 de febrer de 2016.

Vots a favor: 18

CUP (2), ERC (2), UAM (2), PSC (5), CiU (6), regidor no adscrit Jesús Benedicto.

Vots en contra: 2

PP (2).

Abstencions: 1

C's (1).

 

 

Moció APROVADA pel Ple de Calafell del dia 1 de febrer de 2016.

Vots a favor: 19

CUP (2), ERC (2), UAM (2), C's (1), PSC (5), CiU (6), regidor no adscrit Jesús Benedicto.

Vots en contra: 2

PP (2).

Abstencions: 0

 

 

Moció APROVADA pel Ple de Calafell del dia 9 de desembre de 2015.

Vots a favor: 18

CUP (2), ERC (2), UAM (2), C's (1), PSC (5), CiU (6).

Vots en contra: 0

Abstencions: 3

PP (2), regidor no adscrit Jesús Benedicto.

 

 

Moció REBUTJADA pel Ple de Calafell del dia 9 de desembre de 2015.

Vots a favor: 10

CUP (2), ERC (2), CiU (6).

Vots en contra: 11

C's (1), PP (2), UAM (2), PSC (5), regidor no adscrit Jesús Benedicto.

Abstencions: 0

 

 

Moció REBUTJADA pel Ple de Calafell del dia 2 de novembre de 2015.

Vots a favor: 10

CUP (2), ERC (2), CiU (6).

Vots en contra: 11

PSC (5), C's (1), PP (2), UAM (2), regidor no adscrit Jesús Benedicto.

Abstencions: 0

 

 

Pàgines