Notícies de Calafell

El passat dilluns 20 de febrer es va dur a terme un ple extraordinari d’urgència dur el pressupost del 2017 a votació. Després que s’aprovés amb els vots a favor d’ERC i el regidor no adscrit, des de la CUP hem considerat necessari fer-ne una mica més de reflexió.

 

El futbol mou molta gent a Calafell i funciona com a motor de cohesió social i integració de gent nouvinguda al poble. Els vestidors vells estaven en un estat lamentable i a més havien de fer servir barracons perquè no hi havia prou espai.

 

El mes de gener d’enguany el Ple aprovava el projecte del govern per a optar a les estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (DUSI), una línia de subvencions provinents de fons europeus. Aquest dilluns s’han conegut els beneficiaris. Finalment, Calafell no ha estat seleccionat.

Calafell es troba en la franja del 15% de municipis amb un percentatge de recollida selectiva més baix. La recollida selectiva representa un 21,72% del total de residus generats, mentre que la xifra que l’Agència Catalana de Residus considera com a correcta és un 60%. Paral·lelament, Calafell és un dels municipis que genera més residus per habitant: ni més ni menys que un 69% més que la mitjana catalana. I dintre de la trista lliga de municipis que generen més residus per habitant, Calafell és, també, dels que menys recicla.

Les festes majors  són peces clau de l’imaginari col·lectiu i del patrimoni cultural d’un poble. Això en cap cas vol dir que la seva programació d’actes més importants i fins i tot el seu calendari no es puguin alterar, però sí implica que qualsevol modificació de certa transcendència s’hauria de fer amb cautela i intentant cercar els màxims consensos possibles.

L’any 2015, l’OMS va declarar el glifosat com a “compost probablement cancerigen per als humans” i el va col·locar en el segon lloc del rànquing de productes potencialment cancerígens. Quan senten ‘glifosat’, la majoria de mortals no deu saber de què es parla, de la mateixa manera que tampoc saben que hi estan exposats a diari. El glifosat és el principi actiu del Round Up, el nom comercial de l’herbicida més utilitzat arreu del món fabricat per l’empresa Monsanto, una vella coneguda de totes les lluites mediambientals dels últims trenta anys.

No hi ha personal (per segons què...)

És cert que l’Estat fa anys que imposa restriccions molt severes a la contractació de nous treballadors a les administracions públiques, però existeixen diferents alternatives.

En el proper Ple del dia 7 de març presentarem una moció en defensa de la municipalització dels serveis públics que presta l’Ajuntament. Durant la campanya electoral ja vam expressar que la millora dels serveis bàsics del poble seria un dels eixos de la nostra intervenció política. La recuperació de la seva gestió pública n’és un primer pas.

Un mes després d'aprovar-se el pressupost de l'Ajuntament de Calafell, en el proper Ple de març el govern en tramitarà una modificació per a la remodelació del camp de futbol que acollirà els Jocs del Mediterrani 2017 (JJMM).

Pàgines