Moció de rebuig als Pressupostos Generals de l'Estat 2017

Moció REBUTJADA pel Ple de Calafell del dia 5 de juny de 2017.

*Votació decidida pel vot de qualitat de l'alcalde.

Vots a favor: 10

CUP (2), CiU (6), ERC (2).

Vots en contra: 10

PSC (5), C's (1), PP (2), UAM (2).

Abstencions: 1

regidor no adscrit Jesús Benedicto.