Moció per incorporar noves mesures que garanteixin la seguretat de les dones a l'espai públic a la nit. Implantació de la parada a demanda per a les usuàries dels autobusos públics del municipi

Moció APROVADA pel Ple de Calafell del dia 5 de març de 2018.

Vots a favor: 19

CUP (2), PSC (5), CiU (5), PP (2), UAM (2), ERC (2), C's (1), regidor no adscrit Jesús Benedicto.

Vots en contra: 0

 

Abstencions: 0