Moció per un seguiment i control efectius del compliment de les mocions aprovades pel Ple

Moció APROVADA pel Ple de Calafell del dia 2 de maig de 2016.

Vots a favor: 19

CUP (2), ERC (2), PSC (5), CiU (6), UAM (2) C's (1), regidor no adscrit Jesús Benedicto.

Vots en contra: 2

PP (2).

Abstencions: 0