Rebaixa'ns impostos avui, endeuta'ns demà

El govern de Calafell ha aprovat la remodelació del camp de futbol per acollir els Jocs del Mediterrani de Tarragona 2017 (JJMM). Aquesta actuació implicarà una operació de crèdit via modificació del pressupost. Però què implicarà aquest crèdit? Era previsible? Ho expliquem detalladament.

Deute

Un mes després d'aprovar-se el pressupost de l'Ajuntament de Calafell, en el proper Ple de març el govern en tramitarà una modificació per a la remodelació del camp de futbol que acollirà els Jocs del Mediterrani 2017 (JJMM). Aquesta actuació implicarà una operació de crèdit de 2,27M€, una xifra que irònicament és gairebé idèntica a la que implicava la rebaixa de l'IBI que es va aprovar a finals d'any i a la que nosaltres ens vam oposar frontalment.

En un altre moment valorarem els JJMM i què implicaran. Però era previsible aquesta despesa? Absolutament. La confirmació de Calafell com a subseu dels Jocs s’havia produït l’any 2011 i el govern ja havia manifestat que enguany volia executar les obres del camp. Llavors, per què no estava prevista aquesta inversió en els pressupostos del 2016? L’excusa formal del govern és que en aquell moment no disposava d’una xifra exacta sobre el cost del projecte de remodelació del camp de futbol.

Algú podria arribar a pensar que la despesa prevista, aproximativa, no era possible incorporar-la, perquè un pressupost ha d’estar tancat fins l’últim cèntim d’euro. Res més lluny de la realitat. Tant és així que en el pressupost original que es va aprovar fa un mes, ja hi havia un parell de partides d'ingressos pels JJMM per valor d'1’5M€. Aquests diners se suposa que procedien de diverses subvencions de la Diputació de Tarragona. Però d'aquesta quantitat, només 423.000€ estan concedits. La resta, en paraules del propi Alcalde, només estan "emparaulats". És a dir, que no hi ha cap garantia, document legal ni terminis. Només una voluntat política de la Diputació, que pot o no materialitzar-se en funció de les seves disponibilitats pressupostàries.

És a dir, que en el pressupost del 2016 l’equip de govern va incorporar més d’1M€ de promeses per al finançament dels JJMM, però en canvi, no va incorporar una xifra encara major de despeses certes perquè no disposava d’un projecte de camp de futbol comptabilitzat al detall. És possible (i legal) que s'incorporin ingressos ficticis però s'ometin despeses reals en un pressupost? Doncs sembla que sí, que aquests artificis comptables formen part del marge de discrecionalitat que permet a un govern enganyar la ciutadania i fer quadrar falsament un pressupost.

Quin és el resum de tot plegat? Molt senzill. El que va sortir per la porta (en forma de rebaixa d’impostos), ara entra per la finestra (en forma de crèdit) i amb “propina” pels ciutadans (interessos). L’any vinent s’haurà de pagar més amortització del deute i més interessos.

En cap cas neguem que el camp de futbol de Calafell necessita posar-se al dia. Però aquesta despesa s'hauria d'haver incorporat de forma transparent en el pressupost i la gent tenia dret a saber quin preu s’hauria de pagar per aconseguir-ho. Tenia dret, de fet, a posar altres necessitats sobre la taula i prioritzar col·lectivament què era més urgent i amb quins recursos es faria. Una bona iniciativa hagués sigut dur a terme un procés de participació ciutadana sobre aquest tema.

I encara hi ha una altra conseqüència nefasta. Segons un informe de la Intervenció Municipal, el Pressupost del 2016, incorporant aquest crèdit, no s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, per la qual cosa la llei obliga a elaborar un pla econòmic financer per intentar retornar a l’equilibri, amb conseqüències incertes si aquest desequilibri esdevé estructural.

El projecte de remodelació del camp de futbol ha estat aprovat per la Junta de Govern Local. Amb tot, la modificació pressupostària que implicarà sol·licitar el crèdit per fer-hi front s'ha votat en una comissió informativa aquest dijous passat i s'aprovarà definitivament en el Ple del dia 7 de març.

Qui hi ha donat suport? Doncs l’equip de govern, l’oficial (PSC, PP i UAM) i l’oficiós (C’s i el regidor no adscrit Jesús Benedicto). Però també un “tercer en concòrdia”, ERC. Els seus motius no els sabem, atès que no han obert boca en tot el punt. Només s’han limitat a votar-hi a favor. Un paper molt similar a l’adoptat en els últims mesos, en què han recolzat acríticament també les OOFF i el pressupost del 2016. Esperem que en el proper Ple posin algun argument sobre la taula.

 

*Aquí podeu consultar una versió ampliada d'aquest article.

El que va sortir per la porta (en forma de rebaixa d’impostos), ara entra per la finestra (en forma de crèdit) i amb “propina” pels ciutadans (interessos)