No a l'ampliació de la zona blava (versió ampliada)

Fa unes setmanes es va fer públic un estudi que havia encarregat el govern per reestructurar la zona blava al municipi . Les principals propostes que conté són una ampliació molt significativa dels aparcaments de pagament i canvis en els preus, els horaris i els límits de temps d’estacionament. Després d’analitzar amb deteniment la proposta completa i les dades en què es basa, fem públic el nostre posicionament. Una postura basada en la pròpia informació que conté l’estudi i les possibles conseqüències d’un canvi generalitzat de model. Vagi per endavant que aquesta és una postura oberta a discussió. 

Ampliació dels pàrquings de pagament

La proposta del govern planteja multiplicar gairebé per tres el nombre d’aparcaments de pagament durant l’estiu. En el cas de Segur Platja, tots els carrers de la zona marítima entre la platja i la via del tren i entre el límit amb Cunit i el Passatge St. Antoni. Pel que fa a Calafell Platja, els pàrquings del Mercat i del Blanquet. En ambdós casos, amb preus més reduïts o gratuïtats per als residents. Com a CUP ens hi oposem diametralment.

La mesura es basa en l’argument que en aquestes zones hi ha una saturació de les places d’aparcament i això afecta la circulació, l’arribada de visitants i el seu atractiu turístic. Però això, ni és tant així ni la proposta que es planteja és una solució. Els problemes es concentren en dies o períodes molt concrets de l’estiu i en alguna altra època punta de l’any, com ara Setmana Santa.

D’altra banda, l’estudi mateix demostra que la Zona Blava no està saturada. A Segur Platja l’ocupació en ple mes d’agost no arriba al 25%. És a dir, que per cada 4 aparcaments només n’hi ha un d’ocupat. A Calafell Platja aquesta xifra és d’un 50%. Així doncs, el problema no és la manca d’aparcaments en general, sinó dels gratuïts. Qui no aparca a la zona blava és perquè prefereix estalviar-se aquests diners, i ho seguirà fent encara que s’ampliï.

El govern també argumenta que en el cas de Segur Platja hi ha una tendència a la no utilització dels  pàrquings privats per part dels seus propietaris i que aquest fet satura els aparcaments lliures a la via pública. L’ampliació de la zona de pagament serviria per dissuadir-los d’aquesta conducta. Més enllà de que l’estudi no aporta dades concloents al respecte, sembla força contraintuïtiu. Si les persones amb una segona residència a Calafell decideixen venir a passar les vacances i no tenen previst fer ús del cotxe durant aquest temps, el més probable és que els estacionin en els seus pàrquings privats si en disposen. I si n’han de fer ús regularment, en els períodes de major saturació dels carrers també en faran ús per practicitat. Per tant, no sembla gaire lògic atribuir a aquests usuaris els problemes d’aparcament durant l’estiu. Més aviat és l’afluència massiva de segones residències sense aparcament i visitants esporàdics en el que genera col•lapses puntuals.

Concloent, l’únic que s’aconseguirà convertint tots aquests espais en zones de pagament és transferir una bona part d’aquesta pressió de vehicles a altres zones del municipi. En el cas de Segur, a l’altra banda de la via del tren, i especialment en aquelles zones més properes a les vies que connecten amb el front marítim. En el cas de Calafell Platja, a les zones residencials més properes, augmentant encara més el problema i l’afectació als veïns. De fet, en un nivell superior al de Segur Platja, perquè tant el Mercat com el Blanquet estan molt més ben connectats a zones residencials i no tenen la via del tren com a barrera.

El principal repte per aquestes zones, especialment a Segur Platja, no és augmentar els aparcaments de pagament, sinó aconseguir que els que ja hi ha s’utilitzin molt més per tal de reduir la pressió a la resta de carrers. La nostra proposta és mantenir l’actual nombre de places de pagament.

 

Canvis horaris i de preus

En termes generals, la proposta del govern passar per reduir el preu dels no residents i augmentar o reformular els horaris i els temps d’estacionament.

A Segur Platja es planteja crear una “zona taronja” amb preus més econòmics i que permeti estades més perllongades (de dies sencers, setmanes...). La mesura ens sembla interessant en la línia d’augmentar-ne l’ús i reduir la pressió de vehicles a la resta de carrers del front marítim. Alhora, s’adaptaria millor al tipus de zona, amb menor presència de teixit comercial, i a un patró d’ús de més llarga durada. En qualsevol cas, la mesura defensem que s’apliqui només a la zona blava que actualment ja hi ha delimitada, sense ampliar-la ni en extensió ni en període de vigència (mesos d’estiu).

A Calafell Platja, el govern proposa reduir el preu dels no residents a 1€/hora, reduir el temps d’estada a 2 hores (actualment són 3) i ampliar l’horari d’estiu de 9 a 14 i de 17 a 22. L’argument del canvi d’horari és fer-lo coincidir amb el comercial. Precisament per això, la nostra proposta és establir-lo de 10 a 14 i de 18 a 22, unes franges horàries que s’adapten molt més als horaris reals del comerç i la restauració de la zona. 

D’altra banda, el canvi de tarifes en aquest cas no el trobem necessari. En aquest àmbit, la taxa d’ocupació de la zona blava arriba al 50% i en alguns trams més cèntrics és força més elevada. Fora de la temporada d’estiu es podria considerar aquesta reducció. Finalment, el temps de validació seria convenient mantenir-lo igual. La seva reducció per tal d’afavorir la rotació (que hi hagi més vehicles que hi puguin aparcar) només tindria sentit si la zona estigués molt més saturada. Amb la situació actual, només s’aconseguiria reduir els ingressos i el nivell d’ocupació.

Finalment, a Segur Centre es planteja també reduir el preu dels no residents, ampliar l’horari de matí durant tot l’any de 9 a 15 i eliminar el pagament a les tardes. El canvi de tarifes i l’eliminació de les tardes ens semblen mesures correctes, atès que l’ocupació d’aquesta zona blava també és molt baixa: en ple mes d’agost amb prou feines arriba al 30%, i a les tardes és d’un 10% de mitjana. L’ampliació horària, però, la trobem totalment innecessària. Amb un horari de 10 a 14 hores es cobriria la immensa majoria d’usos.

 

La proposta del govern planteja multiplicar gairebé per tres el nombre d’aparcaments de pagament durant l’estiu

 

Els problemes es concentren en dies o períodes molt concrets

 

La Zona Blava no està saturada

 

 

Qui no aparca a la zona blava és perquè prefereix estalviar-se aquests diners, i ho seguirà fent encara que s’ampliï

 

 

L’únic que s’aconseguirà convertint tots aquests espais en zones de pagament és transferir una bona part d’aquesta pressió de vehicles a altres zones del municipi

 

 

El principal repte no és augmentar els aparcaments de pagament, sinó aconseguir que els que ja hi ha s’utilitzin molt més