El reciclatge a Calafell

 

 

 

A Calafell, embrutem molt i reciclem poc. Les dades més recents fan venir ganes d’amagar el cap sota terra.

Calafell es troba en la franja del 15% de municipis amb un percentatge de recollida selectiva més baix. La recollida selectiva representa un 21,72% del total de residus generats, mentre que la xifra que l’Agència Catalana de Residus considera com a correcta és un 60%. Paral·lelament, Calafell és un dels municipis que genera més residus per habitant: ni més ni menys que un 69% més que la mitjana catalana. I dintre de la trista lliga de municipis que generen més residus per habitant, Calafell és, també, dels que menys recicla.

I fins ara, què s’ha fet per pal·liar aquestes dades vergonyoses? Campanyes de conscienciació que han costat centenars de milers d’euros a les arques locals i comarcals i que només han aconseguit augmentar un o dos punts el percentatge de recollida. Es miri per on es miri, cal fer un cop de timó a la política municipal de residus.

La moció que la CUP va presentar al Ple ordinari del juliol perseguia aquest objectiu: com que el que hem provat fins ara no ha funcionat, busquem nous camins. Després d’estar-se dos mesos sobre la taula perquè d’altres grups municipals l’estudiessin, la moció del reciclatge es va aprovar per unanimitat al Ple del mes de setembre.

Les propostes que recull la moció van més enllà de les campanyes de conscienciació, que fins ara s’han demostrat ineficaces. A banda de l’adhesió a l’Estratègia Catalana Residu Zero, el Ple va aprovar l’adopció de mesures concretes no explorades fins ara. La mesura estrella és la recollida porta a porta. El que es proposa és que s’iniciïn estudis per comprovar la viabilitat de la implantació del sistema de recollida porta a porta en algunes zones del municipi. La proposta es fonamenta en les dades que s’han obtingut en pobles i ciutats, de totes les mides i tipologies, que han implementat aquest sistema, on el percentatge de separació de residus se situar entre el 60 i el 80% (i, recordem-ho, Calafell no arriba al 22%). L’estudi d’aquesta mesura es combina amb beneficis fiscals, mesures enfocades als establiments comercials, la distribució dels punts de recollida de residus o la petició d’una subvenció per a adquirir autocompostadors de residus orgànics.

En el debat que va seguir a la moció, un dels regidors de l’equip de govern, justament el responsable de Medi Ambient, va argumentar que mesures com la recollida del porta a porta no funcionarien a Calafell perquè és un poble molt «particular». Entenem que la «particularitat» pot arribar a ser un valor per a un municipi, però en matèria de reciclatge ens agradaria ser menys «particulars». Perquè ser un dels pobles més porcs de Catalunya no hauria de ser motiu d’orgull.  

A Calafell, embrutem molt i reciclem poc. Les dades més recents fan venir ganes d’amagar el cap sota terra. Calafell es troba en la franja del 15% de municipis amb un percentatge de recollida selectiva més baix. La recollida selectiva representa un 21,72% del total de residus generats, mentre que la xifra que l’Agència Catalana de Residus considera com a correcta és un 60%. Paral·lelament, Calafell és un dels municipis que genera més residus per habitant: ni més ni menys que un 69% més que la mitjana catalana. I dintre de la trista lliga de municipis que generen més residus per habitant, Calafell és, també, dels que menys recicla.

I fins ara, què s’ha fet per pal·liar aquestes dades vergonyoses? Campanyes de conscienciació que han costat centenars de milers d’euros a les arques locals i comarcals i que només han aconseguit augmentar un o dos punts el percentatge de recollida. Es miri per on es miri, cal fer un cop de timó a la política municipal de residus.

La moció que la CUP va presentar al Ple ordinari del juliol perseguia aquest objectiu: com que el que hem provat fins ara no ha funcionat, busquem nous camins. Després d’estar-se dos mesos sobre la taula perquè d’altres grups municipals l’estudiessin, la moció del reciclatge es va aprovar per unanimitat al Ple del mes de setembre.

Les propostes que recull la moció van més enllà de les campanyes de conscienciació, que fins ara s’han demostrat ineficaces. A banda de l’adhesió a l’Estratègia Catalana Residu Zero, el Ple va aprovar l’adopció de mesures concretes no explorades fins ara. La mesura estrella és la recollida porta a porta. El que es proposa és que s’iniciïn estudis per comprovar la viabilitat de la implantació del sistema de recollida porta a porta en algunes zones del municipi. La proposta es fonamenta en les dades que s’han obtingut en pobles i ciutats, de totes les mides i tipologies, que han implementat aquest sistema, on el percentatge de separació de residus se situar entre el 60 i el 80% (i, recordem-ho, Calafell no arriba al 22%). L’estudi d’aquesta mesura es combina amb beneficis fiscals, mesures enfocades als establiments comercials, la distribució dels punts de recollida de residus o la petició d’una subvenció per a adquirir autocompostadors de residus orgànics.

En el debat que va seguir a la moció, un dels regidors de l’equip de govern, justament el responsable de Medi Ambient, va argumentar que mesures com la recollida del porta a porta no funcionarien a Calafell perquè és un poble molt «particular». Entenem que la «particularitat» pot arribar a ser un valor per a un municipi, però en matèria de reciclatge ens agradaria ser menys «particulars». Perquè ser un dels pobles més porcs de Catalunya no hauria de ser motiu d’orgull.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La moció que la CUP va presentar al Ple ordinari del juliol perseguia aquest objectiu: com que el que hem provat fins ara no ha funcionat, busquem nous camins.