Dues mocions i una proposta interessada

El ple ordinari d’aquest mes de juny de Calafell es preveia convuls. Era el primer Ple després de la retirada formal del suport de Ciudadanos a l’actual equip de govern i s’havia presentat una moció demanant la retirada de competències que tenia el seu regidor.

 

Les nostres mocions

En primer lloc, però, volem celebrar que s’han aprovat les dues mocions que presentava la CUP. La primera és en suport a la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. La setmana passada, el Tribunal Constitucional va decidir acceptar a tràmit un recurs d’inconstitucionalitat presentat pel govern del Partit Popular. Com a resultat, la llei més garantista de tot l’Estat en aquesta matèria ha quedat suspesa en molts dels seus articles. A la moció, a part de cridar a desobeir aquest atac contra la sobirania legislativa del Parlament de Catalunya, també recollim moltes mesures que són perfectament legals i aplicables ara mateix a Calafell i que en la seva majoria no s’estan duent a terme. Des de la sanció als grans tenidors d’habitatges (entitats financeres, principalment) que estan mantenint pisos buits sense posar-los al mercat, fins a la creació d’un Pla Municipal d’Habitatge o l’establiment de convenis amb les companyies subministradores per tal que apliquin, al seu càrrec, ajuts o descomptes a les famílies en situació de vulnerabilitat.

La segona moció aprovada planteja iniciar estudis per introduir el programari lliure a l’administració de Calafell. Estem obligats a fer una nota a peu de pàgina al respecte: l’únic vot en contra va ser el del grup de Ciudadanos per una petita referència al català. El programari lliure permet que els usuaris hi introdueixin modificacions, entre elles, idiomàtiques; és a dir, que els mateixos usuaris poden traduir els programes a d’altres llengües. Una concepció del bilingüisme ben peculiar, la del grup de Ciudadanos, perquè el vot negatiu va ser motivat pel fet que ara també es podran utilitzar programes en català, mentre que amb el programari privatiu la norma és que només n’existeixi la versió castellana. Ens esquincem les vestidures quan el català té un ús preferent; ara bé, quan el castellà monopolitza un àmbit, ja ens està bé. Al final, la referència lingüística de la moció va pesar molt més que els quantiosos avantatges –com el notable estalvi econòmic– que podria comportar la introducció del programari lliure a l’Ajuntament de Calafell.

 

Tensions i una oferta enverinada

El punt calent de l’ordre del dia era la moció d’ERC demanant la retirada de la presidència de la Comissió de Transparència i Participació al regidor de Ciudadanos, José Manuel Tejedor. El portaveu d’ERC va acceptar retirar la moció a petició de l’alcalde, per evitar un “linxament públic”, en teoria. Tanmateix, el principal afectat, el senyor Tejedor, va manifestar la disconformitat amb aquesta decisió; considerava que se li havia negat el dret a expressar en sessió plenària el seu posicionament. Sembla que en els propers dies l’alcalde retirarà les competències que havia delegat en el líder local de Ciudadanos arran de la seva decisió de no donar més suport estable a l’equip de govern actual.

Després de la retirada de la moció d’ERC, l’alcalde va deixar anar la bomba. Va convidar els grups d’ERC i de la CUP a participar amb veu però sense vot a les Juntes de Govern Local i, per si no fos poc, també va oferir a la CUP rebre atribucions per dur a la pràctica la implementació del programari lliure a l’Ajuntament. És cert que una de les primeres reivindicacions de la CUP en entrar a l’Ajuntament era que tots els grups polítics poguessin assistir a les Juntes de Govern Local. Creiem que aquesta era una mostra inequívoca de la tan grapejada transparència que abandera aquest govern. El problema és que l’alcalde va obviar una paraula de la nostra demanda: TOTS. Perquè sinó el que s’està fent és un tracte preferent, com el que tenia el regidor de Ciudadanos quan els donava un suport estable. Acceptar aquesta proposició significaria convertir-se en aquesta nova figura andrògina que ha inventat el senyor Ferré, que és ser membre del govern però sense ser-hi, comprometre’s amb la seva acció política però sense cartera, com era el cas del senyor Tejedor i el de l’ex-Ciudadanos i actual regidor no adscrit, Jesús Benedicto, que formalment no és part del govern però té competències en matèria energètica. Creiem que per acceptar aquesta condició intermèdia cal compartir línies de govern, maneres de fer, perquè és una forma d’avalar-lo. I no és el cas.

El problema és que la CUP no ha canviat ni la seva actitud ni la seva forma de treballar en aquest any de mandat. No fa ni dos mesos que es deia que la CUP no podia assistir a les Juntes de Govern Local perquè no tenia una “actitud col·laboradora i constructiva” i, sense fer res diferent, per art de màgia, coincidint amb la pèrdua del suport de Ciudadanos, de cop sí que tenim aquesta actitud col·laboradora i constructiva. Un altre gest de malabarista per salvar les votacions del govern en minoria.

Si d’alguna cosa no es pot acusar la CUP és de no haver buscat sempre el diàleg, de no haver fet aportacions constructives en consonància amb els seus principis, naturalment; mà estesa per col·laborar en tot allò que puguem i siguem capaços. La nostra predisposició era, és i seguirà sent aquesta. Tanmateix, interpretem aquest gest, desafortunat i interessat, com un indici. Entenem que aquest oferiment hauria tingut un altre significat a principi de mandat, i no ara, que respon a la pura conveniència dels equilibris de govern. Però esperem que marqui el principi d’un canvi d’actitud, més constructiva i col·laboradora, cap a la resta de grups polítics del Consistori d’aquest govern en fràgil minoria.

 

Altres acords

En el Ple s’ha aprovat per unanimitat el Reglament Orgànic Municipal, amb la incorporació de la immensa majoria d’esmenes que vàrem proposar en el seu moment. Amb un vergonyós retard de 40 anys, Franco també deixarà de ser alcalde honorífic i perpetu del municipi. Finalment, i arran dels gravíssims delictes de corrupció de què se’ls acusa, s’eliminarà qualsevol referència en el municipi a la família Pujol-Ferrussola.

 

 

Moció en suport a la Llei 24/2015: un Pla Municipal d’Habitatge, sancions als grans tenidors de pisos buits i ajuts i descomptes de les companyies subministradores

 

 

 

 

Programari lliure: estalvi econòmic i promoció del català

 

 

 

 

 

 

 

A la Junta de Govern Local sí, però tots