Moció: petició d'arxiu de la causa del Cas Expert

Moció APROVADA pel Ple de Calafell del dia 28 de setembre de 2016.

Vots a favor: 17

CUP (2), ERC (2), UAM (2), CiU (6), PSC (5).

Vots en contra: 0

Abstencions: 4

PP (2), C's (1), regidor no adscrit Jesús Benedicto.