Moció per a l'impuls de la incorporació de clàusules socials en la contractació de l'administració pública local

Moció APROVADA pel Ple de Calafell del dia 3 d'octubre de 2016.

Vots a favor: 21

CUP (2), PSC (5), CiU (6), PP (2), UAM (2), ERC (2), C's (1), regidor no adscrit.

Vots en contra: 0

 

Abstencions: 0