Moció per a l’estudi de la municipalització dels serveis públics externalitzats de l’Ajuntament de Calafell

Moció APROVADA pel Ple de Calafell del dia 7 de març de 2016.

Vots a favor: 17

CUP (2), ERC (2), UAM (2), PSC (5), CiU (6).

Vots en contra: 2

PP (2).

Abstencions: 2

C's (1), regidor no adscrit Jesús Benedicto.