Moció: Esborrem la simbologia franquista de Calafell

Moció APROVADA pel Ple de Calafell del dia 1 de febrer de 2016.

Vots a favor: 19

CUP (2), ERC (2), UAM (2), C's (1), PSC (5), CiU (6), regidor no adscrit Jesús Benedicto.

Vots en contra: 2

PP (2).

Abstencions: 0