Moció en suport a la Llei 24/2015 i de mesures municipals enfront de l'emergència energètica i habitacional

Moció APROVADA pel Ple de Calafell del dia 6 de juny de 2016.

Vots a favor: 13

CUP (2), ERC (2), CiU (6), UAM (2), regidor no adscrit Jesús Benedicto.

Vots en contra: 3

PP (2), C's (1).

Abstencions: 5

PSC (5).