Moció en suport al programari lliure en l'àmbit de les TIC

Moció APROVADA pel Ple de Calafell del dia 6 de juny de 2016.

Vots a favor: 20

CUP (2), ERC (2), PSC (5), CiU (6), PP (2), UAM (2), regidor no adscrit Jesús Benedicto.

Vots en contra: 1

C's (1).

Abstencions: 0