Moció de suport a totes les persones amenaçades per procediments judicials pel seu compromís amb el dret a l'autodeterminació i la sobirania

Moció APROVADA pel Ple de Calafell del dia 12 de desembre de 2016.

Vots a favor: 12

CUP (2), CiU (5), UAM (2), ERC (2), regidor no adscrit.

Vots en contra: 3

PP (2), C's (1).

Abstencions: 5

PSC (5).