Moció de suport a les resolucions 1/XI i 263/XI del Parlament de Catalunya

Moció APROVADA pel Ple de Calafell del dia 3 d'octubre de 2016.

Vots a favor: 13

CUP (2), CiU (6), UAM (2), ERC (2), regidor no adscrit.

Vots en contra: 3

PP (2), C's (1).

Abstencions: 5

PSC (5).