Moció d'adhesió a l'Estratègia Catalana Residu Zero i de mesures de foment del reciclatge

Moció APROVADA pel Ple de Calafell del dia 5 de setembre de 2016.

Vots a favor: 20

CUP (2), PSC (4), CiU (6), PP (2), UAM (2), ERC (2), regidor no adscrit Jesús Benedicto.

Vots en contra: 0

 

Abstencions: 0