Moció: Calafell, municipi compromès amb la banca ètica

Moció REBUTJADA pel Ple de Calafell del dia 9 de desembre de 2015.

Vots a favor: 10

CUP (2), ERC (2), CiU (6).

Vots en contra: 11

C's (1), PP (2), UAM (2), PSC (5), regidor no adscrit Jesús Benedicto.

Abstencions: 0