Moció per al foment i ús de la bicicleta a Calafell

Moció APROVADA pel Ple de Calafell del dia 12 de desembre de 2016.

Vots a favor: 20

CUP (2), PSC (5), CiU (5), UAM (2), ERC (2), PP (2), C's (1), regidor no adscrit.

Vots en contra: 0

 

Abstencions: 0