Moció: Ajuda d’emergència als camps de refugiats sahrauís davant la catàstrofe humanitària que viuen després de les pluges torrencials del passat mes d’octubre – CUP Calafell

Moció APROVADA pel Ple de Calafell del dia 9 de desembre de 2015.

Vots a favor: 18

CUP (2), ERC (2), UAM (2), C's (1), PSC (5), CiU (6).

Vots en contra: 0

Abstencions: 3

PP (2), regidor no adscrit Jesús Benedicto.