Acord polític per avançar cap a una fiscalitat més justa i progressiva a Calafell